فردا محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

فردا: محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شروع اجرایی شدن تغییرات ساختار در وزارت خارجه با دستور ظریف

به گزارش ایسنا ، وزیرامور خارجه کشورمان دوسالی بود که به صورت جدی ایده تغییرات در ساختار وزارت خارجه را دنبال می کرد و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون ا

شروع اجرایی شدن تغییرات ساختار در وزارت خارجه با دستور ظریف

شروع اجرایی شدن تغییرات ساختار در وزارت خارجه با دستور ظریف

عبارات مهم : سیاسی

محمد جواد ظریف ، دستور اجرایی شدن چارت ساختارجدید وزارت خارجه را ابلاغ کرد .

به گزارش ایسنا ، وزیرامور خارجه کشورمان دوسالی بود که به صورت جدی ایده تغییرات در ساختار وزارت خارجه را دنبال می کرد و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون این وزارت منزل در سطوح متفاوت جهت تحقق این ایده در جهت چابک سازی دستگاه دیپلماسی کشور برگزار کرد .

شروع اجرایی شدن تغییرات ساختار در وزارت خارجه با دستور ظریف

او سپس بعد از اخذ نظرات کارشناسی در داخل و خارج از این وزارت منزل در مورد این طرح و تایید شرکت امور اداری و استخدامی کشور از روز گذشته دستور اجرایی شدن شروع تغییرات ساختار تازه وزارت خارجه را به بدنه این وزارت منزل ابلاغ کرد .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در همین ارتباط در پاسخ به پرسش ایسنا در مورد روند اجرایی شدن عوض کردن ات ساختار در وزارت خارجه که اخیرا و در دو مرحله به تصویب شرکت امور اداری و استخدامی کشور نیز رسید، گفت : آقای دکتر ظریف دستور اجرایی شدن این تغییرات را روز گذشته صادر کرد .

به گزارش ایسنا ، وزیرامور خارجه کشورمان دوسالی بود که به صورت جدی ایده تغییرات در ساختار وزارت خارجه را دنبال می کرد و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون ا

بهرام قاسمی بابیان این که تغییرات ساختار در وزارت خارجه مراحل نهایی خود را جهت اجرایی شدن کامل طی می کند، اظهار کرد : طبق برنامه ریزی های انجام شده است تا آخر این ماه روند اجرایی شدن این تغییرات به اتمام خواهد رسید .

وی با بیان این که این عوض کردن ساختار در جهت چابک سازی این وزارت منزل و با نشانه کم کردن سطوح لایه های مدیریتی و پیشبرد هرچه بهتر وظایف دستگاه دیپلماسی کشور انجام می شود، تاکید کرد: در کنار عوض کردن ساختار ،تغییراتی نیز در چیدمان وزارت خارجه و مدیران صورت می گیرد .

وی همچنین با بیان این که در ساختار تازه ، ادارات کل دو جانبه به طور مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه فعالیت می کنند گفت : در چارچوب این تغییرات دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در این وزارت منزل ایجاد می شوند و معاونت های منطقه ای منحل می شوند .

واژه های کلیدی: سیاسی | امور خارجه | وزارت خارجه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs