فردا محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

فردا: محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جمهوری مداحان تشکیل دادند , با استخدام مداحان بی‌سواد، به جان استوانه‌های انقلاب افتادند

 جمهوری اسلامی نوشت: با آزادی بیان و انتقاد از قوای سه گانه موافقیم، ولی با دروغ گفتن و خارج شدن از بزرگراه انصاف و قانون به بهانه انتقاد کردن موافق نیستیم

جمهوری مداحان تشکیل دادند , با استخدام مداحان بی‌سواد، به جان استوانه‌های انقلاب افتادند

با استخدام مداحان بی سواد، به جان استوانه های انقلاب افتادند؛ جمهوری مداحان تشکیل دادند

عبارات مهم : اخلاقی

روایت روزنامه جمهوری اسلامی از جریان انحرافی:

با استخدام مداحان بی سواد، به جان استوانه های انقلاب افتادند؛ جمهوری مداحان تشکیل دادند / پرونده فساد مالی اردبیل متعلق به راس این جریان همچنان باز است / آیا وقت آن نرسیده که پرونده این جریان به صورت جدی بررسی شود؟

جمهوری مداحان تشکیل دادند , با استخدام مداحان بی‌سواد، به جان استوانه‌های انقلاب افتادند

جمهوری اسلامی نوشت: با آزادی بیان و انتقاد از قوای سه گانه موافقیم، ولی با دروغ گفتن و خارج شدن از بزرگراه انصاف و قانون به بهانه انتقاد کردن موافق نیستیم.

این روزنامه در ادامه آوزده است: جریان انحرافی که 8 سال کشورمان را به جولانگاه بی قانونی، خودسری، تحرکات خلاف اخلاق و فساد مالی تبدیل کرد، امروز به جای آنکه در برابر قانون و در پیشگاه ملت کشور عزیزمان ایران پاسخگو باشد، خود را طلبکار می داند و عنصرهای وابسته به این جریان رسوا، به بهانه انتقاد از قوه قضائیه درصدد تنزیه جریان انحرافی و قهرمان سازی ازخود هستند. یکی از این افراد گفته است این جریان حتی یک ریال هم فساد مالی ندارد! درحالی که هنوز پرونده فساد مالی اردبیل متعلق به راس این جریان، پرونده سیصد میلیاردی شهرداری تهران، پرونده های اعلامی دیوان محاسبات و فسادهای سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد و پانزده هزار میلیارد و بابک زنجانی و… که طشت رسوائی جریان انحرافی را از بام ها به زیر انداخته اند نه تنها از یاد مردم نرفته اند بلکه حتی پرونده ها همچنان مفتوح مانده اند.

از فساد مالی مهم تر، ظلمی است که جریان انحرافی به انقلاب و اسلام و اخلاق کرده هست. این جریان با شعار زنده کردن گفتمان امام و انقلاب بر سر کار آمد ولی انقلابی بودن را در عمل به بی قانونی و پشت پا زدن به آرزوی بزرگ های مطرح شده است به وسیله امام خمینی تفسیر کرد. کار به جائی رسید که در دوران سلطه جریان انحرافی بر ارکان کشور، افکار امام خمینی و آرزوی بزرگ های انقلابی به فراموشی سپرده شد، یاران و معتمدان امام به انزوا کشانده شدند و این جریان حتی جهت قوای مقننه و قضائیه جایگاهی در پیشبرد آرزوی بزرگ های انقلابی و اهداف نظام جمهوری اسلامی قائل نبود. بزرگ ترین اصل انقلابی یعنی ولایت فقیه که به تعبیر امام خمینی ستون فقرات نظام است و جریان انحرافی با شعار تبعیت از آن به قدرت رسید، به وسیله راس همین جریان نادیده گرفته شد بطوری که وی از ولی فقیه در موارد زیادی تبعیت نکرد و آشکارا علی رغم آن عمل کرد. این نافرمانی از ولایت فقیه در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز به بارزترین شکل جلوه گر شد و این روزها نیز به بهانه انتقاد از قوه قضائیه به اشکال متفاوت در جریان است.

 جمهوری اسلامی نوشت: با آزادی بیان و انتقاد از قوای سه گانه موافقیم، ولی با دروغ گفتن و خارج شدن از بزرگراه انصاف و قانون به بهانه انتقاد کردن موافق نیستیم

جریان انحرافی، جهت به دست گرفتن قدرت، تا توانست از دین و دیانت هزینه کرد و حتی نام امام وقت علیه السلام را نیز به میان آورد و تمام مقدسات دینی را خرج خود کرد تا جائی که یارانه ها را پول امام وقت دانست و آن را به صاحبان اشرافی ترین زندگی ها نیز پیشکش کرد. در همان حال، با مراجع تقلید در افتاد و به آنها بدترین اهانت ها را روا داشت و با این استدلال که خود با امام وقت رابطه دارد، تفکر بی نیازی مردم از روحانیت و مراجع و ولایت فقیه را ترویج کرد. این، همان تز اسلام منهای روحانیت است که شاه و شبه روشنفکران وابسته به دربار شاه در دوران قبل از انقلاب مطرح می کردند و امام خمینی تمام قد در برابر آن ایستاد. عجبا که جریان انحرافی همین تز را به نام احیاء گفتمان انقلاب و امام ترویج کرد و تاسف بار اینکه عده ای از روحانیون غیرملتفت نیز از این تفکر انحرافی حمایت کردند و مخالفین این جریان انحرافی را که بارها راجع به خطر آن هشدار دادند بی بصیرت نامیدند! جریان انحرافی، اسلام را اینگونه به نام اسلام به مسلخ برد.

شاید تاسف بالاتر مربوط به غربت اخلاق در آن دوران 8 ساله سلطه جریان انحرافی باشد. این جریان، با خرج کردن پول بیت المال و تقویت ظواهر و استخدام تعدادی از مداحان بی سواد، به جان استوانه های انقلاب افتاد و تلاش کرد اذهان مردم متدین را نسبت به کلیدی ترین یاران امام و انقلاب بدبین کند. این تلاش گسترده با مسلط کردن این جماعت بی سواد و سطحی نگر بر فضای مذهبی جامعه تا آنجا ادامه یافت که خطر خارج شدن روحانیون باسواد از مدار وعظ و خطابه و افتادن مقدرات مذهبی به دست مداحان آشکار شد و بالاتر اینکه حتی به این جماعت اجازه داده شد در مقدرات سیاسی کشور نیز دخالت کنند و جمهوری اسلامی را به «جمهوری مداحان» تبدیل نمایند.

غربت اخلاق در جامعه به غربت یاران امام و انقلابیون صدر اول منجر شد و بسیاری از پایه های اعتقادی مردم دچار تزلزل گردید. این، خسرانی است که هم اکنون در فضای جامعه سنگینی می کند و خدا می داند سرانجام این بد اخلاقی ها چه خواهد بود…

جمهوری مداحان تشکیل دادند , با استخدام مداحان بی‌سواد، به جان استوانه‌های انقلاب افتادند

این روزها شاهد طلبکاری همین جریان انحرافی هستیم. هر چند حنای این جریان نزد مردم به خاص عقلای قوم رنگی ندارد، ولی پرسش اساسی اکنون این است که جولان دادن عنصرهای بی مهار این جریان در جامعه زخمی شده است از بداخلاقی های ما تا چه وقت تحمل خواهد شد؟ آیا وقت آن نرسیده که پرونده جریان انحرافی به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و وظیفه این عنصرهای فتنه گر جهت هر لحظه روشن شود؟ فتنه ها را اینها ایجاد کردند و به پای دیگران نوشتند. کسانی که صاحب بصیرت واقعی هستند می دانند که جریان انحرافی منشا فتنه ها بوده و اکنون نیز درصدد برپا کردن فتنه ای تازه هست. عقلای قوم باور کنند که فتنه جدیدی در راه است و تا دیر نشده جریان انحرافی را مهار کنند.

واژه های کلیدی: اخلاقی | انتقاد | پرونده | انقلاب | انقلابی | امام خمینی | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs