فردا محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

فردا: محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

مقایسه تطبیقی گیشه سه فصل ۹۵ با مدت مشابه در امسال از یک تابستان پربرکت خبر می دهد.

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

عبارات مهم : پاییز

مقایسه تطبیقی گیشه سه فصل ۹۵ با مدت مشابه در امسال از یک تابستان پربرکت خبر می دهد.

مقایسه فروش سه فصل نخست سال ۹۵ سینماهای کشور با مدت مشابه در امسال نشان از یک تابستان داغ و پربرکت دارد. این در حالی است که فصل پاییز امسال هم بار شد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بعد از تابستان عالی ترین مقطع فروش بوده است.

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

به گزارش بانی فیلم، سینماهای کشور در امسال تا اوایل دی ماه امسال بیش از ۱۵۷ میلیارد و چهارصد میلیون تومان فروخته اند که در مقایسه با آمار فروش دست کم در چهار سال گذشته، زیاد کردن قابل توجهی را نشان می دهد. حتی اگر در این باره زیاد کردن قیمت بلیت سینماها را نیز دخیل بدانیم. این زیاد کردن تصاعدی رقم فروش سینماها به خاص از سال گذشته به این سو شگفت انگیز بوده هست. هر چند شاید در مقایسه با رقم فروش سال گذشته، امسال زیاد کردن چندان غیرمترقبه نبوده است.

بر این اساس سال ۹۲ سینماها ۳۰ میلیارد تومان تومان، سال ۹۳ پنجاه و پنج میلیارد تومان، سال ۹۴ هفتاد و پنج میلیارد تومان و سال گذشته نیز ۱۶۵ میلیارد تومان فروختند. امسال هم که تا اوایل زمستان به فروش ۱۵۷ میلیاردی دست یافته اند و قطعاً تا آخر سال این رقم رکورد گیشه پارسال را خواهد شکست. با این وجود فعلاً فروش سه فصل گذشته از امسال در مقایسه با مدت مشابه با سال ۹۵ را باید یک رکوردشکنی تلقی کرد.

مقایسه تطبیقی گیشه سه فصل ۹۵ با مدت مشابه در امسال از یک تابستان پربرکت خبر می دهد.

بر این اساس، بهار پارسال سینماها ۶۰ میلیارد فروختند که دو میلیارد کمتر از امسال بود. در تابستان ولی آمارها امسال آمارهای خوبی به جا ماند. در تابستان سال ۹۵ سینماها ۴۰ میلیارد فروختند، ولی امسال این رقم به ۶۰ میلیارد تومان رسید. در پاییز امسال هم سینماها از مرز ۵/۳۲ میلیارد تومان گذشتند که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، زیاد کردن شش میلیارد تومانی را شاهد بودیم.

پرفروشترین فیلم بهار امسال «نهنگ عنبر ۲ سلکشن ا رویا» (سامان مقدم) با حدود ۲۱ میلیارد تومان فروش بود و فیلمهای «اکسیدان» با (حامدمحمدی) با حدود ۱۱ میلیارد تومان و «آینه بغل» (منوچهر هادی) نیز به ترتیب همین عنوان را در فصلهای تابستان و پاییز به دست آوردند. البته «آینه بغل» همچنان به اکران خود ادامه می دهد و بزودی از مرز ۹ میلیارد تومان خواهد گذشت که در صورت استمرار روند فروش خوب خود رکوردی تازه را به جای خواهد گذاشت.

بانی فیلم

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

واژه های کلیدی: پاییز | مقایسه | تابستان | تابستان | سینماهای کشور | اخبار فرهنگی و هنری

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

تابستان امسال پول سینماها از پارو اوج رفت!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs