فردا محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

فردا: محققان ارتباط بدخوابی دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی بدخوابی ژنتیکی است

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، شاید کمتر کسی تصور کند که کم خوابی یا بدخوابی می تواند با ساختار ژنتیکی فرد ارتباط داشته باشد ولی دانشمندان از کشف ارتباطی ت

بدخوابی ژنتیکی است

بدخوابی ژنتیکی است

عبارات مهم : محققان

دانشمندان از کشف رابطه ای تازه میان بدخوابی و ساختار ژنتیکی خبر می دهند.

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، شاید کمتر کسی تصور کند که کم خوابی یا بدخوابی می تواند با ساختار ژنتیکی فرد ارتباط داشته باشد ولی دانشمندان از کشف ارتباطی تازه در این حوزه خبر داده اند که می تواند نگاه ما را به این پرسشها عوض کردن دهد.

بدخوابی ژنتیکی است

این بدان معناست که افرادی که دچار پرسشها خواب هستند بخش مهمی از دلایل آن ریشه در ژنتیک فرد دارد که از بدو تولد همراه اوست.

بر اساس یافته اخیر محققان، هفت ژن مرتبط با خطر بدخوابی آشنا شده است هست. جالب اینجاست که پیشتر ارتباط این ژنها با اختلالاتی نظیر اضطراب، افسردگی و نداشتن احساس خوب هم آشنا شده است بود.

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، شاید کمتر کسی تصور کند که کم خوابی یا بدخوابی می تواند با ساختار ژنتیکی فرد ارتباط داشته باشد ولی دانشمندان از کشف ارتباطی ت

به گفته محققان در هلند، یافته های تازه می تواند درها را به سوی کشف درمانهای تازه جهت بدخوابی و کم خوابی باز کند. همچنین می توان به درک بهتر از این توصیه رسید که آیا بعضی افراد با گذاشتن سر بر روی بالشت به خواب نمی روند.

به عقیده این محققان، همواره تصور می شد که بدخوابی با اتفاقاتی که در سر روی می دهد مرتبط است ولی تحقیقات تازه چشم انداز جدیدی را ترسیم کرده و باید گفت بدخوابی ریشه در ژنها هم دارد.

این محققان نمونه های مربوط به ۱۱۳ هزار و ۶ نفر را مورد بررسی دقیق قرار دادند تا هفت ژن مورد نظر را از طریق تکنیکی موسوم به GWAS شناسایی کنند.

بدخوابی ژنتیکی است

در این بررسی مشخص شد هفت جهش ژنتیکی با بدخوابی مرتبط است.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | بدخوابی | دانشمندان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs